Vele kwaliteiten onder één paraplu

De Dekkei-groep is een coöperatie van professionals
met ieder hun eigen kwaliteiten


Vele kwaliteiten onder één paraplu: Dekkei

Leren en ontwikkelen

Wij willen organisaties, teams en individuen begeleiden en helpen door een divers aanbod van hulpmiddelen, modellen en expertises. 

We starten daarbij vanuit de klantvraag:

  • Wat is de behoefte van de klant, wat moet er gebeuren? 
  • Vervolgens stippelen we met de klant een traject uit, waarbinnen dit gerealiseerd gaat worden. 
  • En kijken we wat daarbij aan inzet, expertise en hulpmiddelen nodig is. Bijvoorbeeld een training of coaching. Of een mini-interventie in de dagelijkse werkstructuur. Of een cocreatie proces voor een gedragen beleid. 
  • Maatwerk dus. De juiste professional voor de juiste opdracht, passend bij de teamcultuur. 

Specialismen

samenwerken

interim management

leren