Vele kwaliteiten onder één paraplu

De Dekkei-groep is een coöperatie van zelfstandige trainers, coaches, organisatieadviseurs met een divers palet aan talent, werkervaring en achtergrond


Versterk leren en ontwikkelen: 

waar plezier en rendement hand in hand gaan

U bent leidinggevende van een team. Een goed stel mensen. Maar u heeft het gevoel dat het beter kan. U mist soms een natuurlijke gedrevenheid om met elkaar een goede dienst of product neer te zetten. Feedback geven gebeurt eigenlijk alleen op de momenten dat het al uit de hand loopt. En is dus vooral gericht op wat iemand niet goed doet. Wat zou het fijn zijn als feedback geven iets gewoons was, iets vanzelfsprekends. Ook initiatief nemen en verantwoordelijkheid pakken, dit zou in uw ogen vaker mogen gebeuren. En waar is het plezier? Zitten uw mensen wel op de goede plek? Doen ze de goede dingen?

Zomaar wat vragen waar menig leidinggevende mee worstelt. U bent echt geen uitzondering.

Bij de Dekkei Groep werken professionals die jaren ervaring hebben in het beter maken van teams. Ze weten dat er meer nodig is dan een training feedback geven. Het is een samenspel van factoren. En ook van een samenspel van verschillende manieren van leren en ontwikkelen.

Welke cultuur overheerst? Mag je fouten maken?

Hoe leren de medewerkers? Alleen via cursus, opleiding en trainingen (formeel leren)? Of ook informeel en non formeel?

Weet iedereen welke visie en/of missie wordt nagestreefd?

Kent men ieders talent en is er ruimte die verder te ontwikkelen?

En welke rol speelt u in het geheel, als leider?

Iedere interventie vraagt dus om allereerst om een serieuze intake. En daarna geven we ons advies. Dit is altijd maatwerk!

Wij willen graag werk leveren dat een blijvend effect heeft. Daarom zullen we ook met u kijken hoe het in gang gezette beweging in gang kunt houden. En hoe u daar zelf een belangrijke rol in kunt spelen. Hoe dit is te verankeren in uw organisatie.

En we gaan daar verder in. Lees hierover in onze blog over modern-werkplek-leren hoe uw team of organisatie kan groeien naar werknemer-gestuurd leren

Meerdere instrumenten staan tot onze beschikking:.

Specialismen

Samenwerken

Leiderschap

Duurzaam ontwikkelen