Ellen de Jong

Trainer | Coach

Organisaties benaderen Ellen met de vraag hoe ze de samenwerking kunnen verbeteren. En dan valt al snel de term "feedback geven". En "feedback ontvangen" vult ze dan snel aan. Want dat is minstens zo belangrijk. Feedback geven is naar Ellen's mijn mening zeker een belangrijk onderdeel van samenwerking. Effecieve teams kenmerken zich door de gewoonte van teamleden om elkaar veelvuldig, informeel en kort aan te spreken over werkgerelateerde zaken. Gewoon bij het halen van een kop koffie. En dat kan zijn dat iemand advies vraagt, verbazing uitspreekt, een succesje deelt of een frustratie uit. Deze voorbeelden geven al aan dat alleen een cursus feedback geven de cultuur in een organisatie nog niet verandert. "Dit gedrag moet inslijten", aldus Ellen. 

Als u met haar wilt sparren over een duurzame verandering van de aanspreekcultuur in uw organisatie, bel 06 41 868 350 of e-mail ellen@dekkeigroep.com. Ze reageert altijd binnen een halve dag.