Wij werken zorgvuldig aan ontwikkeling

van mens en organisatie

Zorgvuldige intake

Ons werk begint al bij de intake. Door de juiste vragen te stellen, krijgen we samen helder wat uw vraag precies inhoudt. Mogelijk komen we tot de conclusie dat de oorspronkelijke vraag verandert. Dat er meer mensen in de organisatie bij betrokken zijn. Of dat we beter op een later moment, of in een andere volgorde, kunnen handelen. Als u een blijvende verandering wilt, dan is een goede analyse vooraf essentieel.  De voorbereidende fase is dus heel belangrijk! Kijk bij onze professionals.

Maatwerk trajecten

Ieder mens is anders, ieder team is anders, iedere organisatie is anders. Dat vraagt om ervaren trainers, die op het juiste moment doen wat nodig is en hun plannen bijstellen als de situatie daarom vraagt. Trainers die zich persoonlijk betrokken voelen bij uw organisatie en de deelnemers aan het traject. Wij trekken geen kant-en-klare trajecten van de plank. We verbinden wel onze interventie met de visie en strategie van uw organisatie en bestaande veranderinitiatieven of –instrumenten: onze kracht

Blijvend effect

Even maken we deel uit van uw organisatie, en dan gaat u verder. Wel anders dan voorheen, als wij ons werk goed hebben gedaan. Samen met u maken we een plan hoe u de veranderingen kunt borgen. Hoe medewerkers nieuw gedrag integreren in de dagelijkse praktijk en samen de teamontwikkeling levend houden. We zijn pas tevreden als we zeker weten dat de teams blijvend beter presteren en de teamleden prettig blijven samenwerken, ook als wij weer weg zijn. Zie ook Onze kracht.

arrow_drop_up arrow_drop_down