arrow_drop_up arrow_drop_down
25 oktober 2018 

Persoonlijke ontwikkeling

De term Persoonlijke ontwikkeling wordt vaak gebruikt zonder dat er een duidelijke definitie aan gegeven wordt. Daarom krijgt u hier informatie over wat de Dekkei Groep eronder verstaat – en waarom wij ons bezig houden met de persoonlijke ontwikkeling van onze klanten.

Eigen verantwoordelijkheid
Werkgevers begrijpen over het algemeen wel dat het bieden van opleidingen en trainingen aan hun medewerkers zinvol is, vooral waar het gaat om ontwikkelingen en nieuwe kennis in de verschillende vakgebieden. Maar ontwikkeling gaat verder. Steeds vaker is duidelijk dat het voor iedereen in de organisatie ook van belang is om nieuwe of andere vaardigheden en werkwijzen aan te leren om een effectieve functionaris te worden en/of te blijven. Daarbij vraagt menig werkgever van zijn (of haar) mensen om zelf in de gaten te houden hoe zij hun kwaliteiten op peil kunnen houden en hun ontwikkelpunten kunnen aanpakken. De verantwoordelijkheid daarvoor is in de laatste tien jaar duidelijk verschoven van de organisatie naar het individu. Daarbij hoor je dan termen als ‘persoonlijke effectiviteit’, ‘persoonlijk leiderschap’ of ‘eigenaarschap’.

Persoonlijk leiderschap
Het is een feit dat organisaties die hun medewerkers ruimte en gelegenheid geven om hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en in de praktijk ook vorm te geven, effectiever zijn en dat de mensen er ook met meer plezier werken dan in de wat meer ‘ouderwetse’ ondernemingen. In CAO’s wordt ook steeds vaker vastgelegd dat er aandacht moet zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, dat mensen optimaal toegerust moeten zijn om hun werk te kunnen doen en moeten ‘bij’ blijven in hun vak. Maar in alle soorten werk zijn ook andere dingen van belang dan alleen de vakkennis en vakbekwaamheden. Zo zijn het vaak de wijze van communiceren, de relaties met collega’s en klanten en vooral het al of niet nemen van zijn verantwoordelijkheden die bepalen of iemand succesvol is of niet.

Noodzaak, maar ook wensen
De programma’s van de Dekkei Groep (overigens altijd maatwerk) zijn gericht op het ontwikkelen van dit persoonlijk leiderschap van de deelnemers. Daarbij gaan wij uit van een kader waarin de klantorganisatie graag ziet dat de medewerkers werken vanuit hun kwaliteiten en met plezier, waarbij de medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun functioneren in hun huidige werk en voor hun loopbaan. Een goede werkgever biedt daarbij mogelijkheden aan, als hij die heeft.

Natuurlijk kijken wij bij het samenstellen van onze programma’s naar de voor de organisatie noodzakelijke ontwikkeling, maar ook naar de wensen en ambities van de deelnemers. Welke richting willen zij op met hun loopbaan? Hoe liggen hun prioriteiten? Gedragen zij zich (al) op een manier die past bij het door hen gewenste functieniveau? Zijn hun ambities eigenlijk wel realistisch?

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen